ผู้บริหาร

นายสุกันฑ์ ส่างช้าง
รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน