ผู้บริหาร

นายสุกันฑ์ ส่างช้าง
รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |