สพป.อุดรธานี เขต 1จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

เวลา 07.45 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018